กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ทุนเรียนฟรี UNIST ตลอดหลักสูตร 3 ปี ระดับปริญญาตรี ประเทศเกาหลีใต้

ทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร 3 ปี ระดับปริญญาตรี UNIST ประเทศเกาหลีใต้
เปิดรับสมัครจนกว่าทุนจะเต็มโดยจะต้องได้เกรดเฉลี่ยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คณะที่เปิดรับ 

 • Schools at a Glance
 • Department of Mechanical Engineering
 • Department of Urban And Environmental Engineering
 • Department of Materials Science and Engineering
 • Department of Nuclear Engineering
 • Department of Design
 • Department of Biomedical Engineering
 • Department of Industrial Engineering
 • Department of Biological Sciences
 • Department of Electrical Engineering
 • Department of Computer Science and Engineering
 • Graduate School of Artificial Intelligence
 • Department of Physics
 • Department of Mathematical Sciences
 • Department of Chemistry
 • School of Energy and Chemical Engineering
 • School of Business Administration
 • School of Liberal Arts

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นนักเรียนจากทั่วโลก  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • TOEIC 800 คะแนน TOEFL (iBT) 80 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) 213 คะแนน หรือ TOEFL (PBT) หรือ IELTS 5.5 หรือ TEPS 640 หรือ TEPS 640 คะแนน

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • Statement of purpose.
 • ใบแสดงผลการเรี่ยน
 • จดหมายแนะนำ

เว็บไซต์ในการรับสมัครและรายละเอียดในการรับสมัคร

As an international undergraduate student, tuition fees shall be fully or partially waived according to the following conditions:

Acquire over 12 credits per semester
 • (no credits are obtained when a course is failed)
Full tuition waiver if GPA is 2.0 or above during freshman year
Full tuition waiver for GPA 3.1 or above, half tuition waiver for GPA 2.7 or above from the sophomore year.
Global UNISTAR Scholarship
 Selection criteria: Awarded at an International Olympiad
 • Gold: KRW 630,000/month with meal plan
 • Silver: KRW 330,000/month with meal plan

Other than the above, international undergraduates are eligible to receive a one-time financial aid and/or receive a UNIST dream scholarship.

One-time Financial Aid: KRW 500,000 upon arrival
UNIST dream scholarhip: KRW 130,000/month with meal plan
 • UNIST dream scholarship will not be given to anyone granted a Global UNISTAR Scholarship