กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ มธ. (เปิดรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มีนาคม 2564)

คณะที่เปิดรับสมัครสอบมีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : ข้อเขียนวิชาเฉพาะ มธ.