กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1.2 Portfolio ม.ขอนแก่น

เปิดรับสมัครออนไลน์ : วันที่ 23-25 มกราคม 2565

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา

คณะที่เปิดรับรอบที่ 1.2 Portfolio
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการที่เปิดรับสมัคร :โครงการผู้มีศักยภาพสูง
วิทยาลัยนานาชาติ
โครงการที่เปิดรับสมัคร : รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
คณะเศรษฐศาสตร์
โครงการที่เปิดรับสมัคร : โครงการผู้มีศักยภาพสูง
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
โครงการที่เปิดรับสมัคร : โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสหวิทยาการ
โครงการที่เปิดรับสมัคร : โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการที่เปิดรับสมัคร : โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็ปไซต์ประกาศการรับสมัคร : คลิกที่นี่ / เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่