กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 4 Direct Admission รอบสุดท้าย ม.มหาสารคาม

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission 

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

ลำดับคณะที่เปิดรับ / รายละเอียดของโครงการวันที่เปิดรับสมัครการรับสมัคร
1คณะแพทยศาสตร์. โครงการที่ 125-31 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
2คณะเภสัชศาสตร์  ไม่เปิดรับสมัคร
3คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
4คณะสาธารณสุขศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
5คณะวิทยาศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
6คณะเทคโนโลยี. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
7คณะสัตวแพทยศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
8คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
9คณะวิทยาการสารสนเทศ. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
10คณะวิศวกรรมศาสตร์. โครงการที่ 1. โครงการที่ 2 25-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
11คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
12คณะการบัญชีและการจัดการ. โครงการที่ 125-30 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
13คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม. โครงการที่ 125-31 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
14คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
15วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่เปิดรับสมัคร
16คณะศึกษาศาสตร์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
17คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์. โครงการที่ 125-30 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
18วิทยาลัยดุริยางคศิลป์. โครงการที่ 125-29 พ.ค. 65 เปิดรับสมัคร
19คณะนิติศาสตร์. โครงการที่ 125-27 พ.ค.65 เปิดรับสมัคร

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร คลิกที่นี่

คู่มือระบบสมัครสอบ GAT PAT วิชาสามัญ v7 - 14 ธ.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียน v1 - 9 ธ.ค. 64
คู่มือ TCAS65 สำหรับผู้สมัคร v7 - 21 ธ.ค. 64
แผนการรับ TCAS'65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม