กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 64)
  >> ใบรับรองผู้สมัครโครงการลูกแสดทอง
  >> ใบรับรองผู้สมัครโครงการบุตรเกษตรกรฯ
 2. หลักสูตรแพทยศาสตร์ (รับสมัครวันที่ 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 64)
  – กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน CPIRD : Community Track จำนวน 42 คน
  ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา 10 คน ชัยภูมิ 12 คน บุรีรัมย์ 10 คน สุรินทร์ 10 คน รวม 42 คน
  – กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ CPIRD : Inclusive Track จำนวน 18 คน
  ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา 5 คน ชัยภูมิ 3 คน บุรีรัมย์ 5 คน สุรินทร์ 5 คน รวม 18 คน
 3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง)

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร คลิกที่นี่