กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU – TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565


รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ช่วงที่ 1

เปิดรับสมัครวันที่ วันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดในการรับสมัครแบบละเอียดแต่ละคณะและสาขา : คลิกที่นี่

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร : คลิกที่นี่