กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 3 ADMISSION สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การรับสมัคร : สมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS65)
ทางเว็บไซต์ : http://student.mytcas.com
ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565

จำนวนที่เปิดรับสมัคร 178 ทีนั่ง

(พยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว)

ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่