กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Cr.Pic chiangmainews

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-3)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัคร

TCAS รอบ 1 Portfolio  เปิดรับสมัครวันที่ 9-23 ธันวาคม 2564

TCAS รอบ 2 โควตา เปิดรับสมัครวันที่ 14-24 กุมภาพันธ์ 2565

TCAS รอบ 3 Admission เปิดรับสมัครวันที่ 2-10 พฤภาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ 

รอบ 1 Portfolio

จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

รอบ 2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ  จำนวนรับทั้งหมด 85 ที่นั่ง

โครงการการรับนักเรียนจากโครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

โครงการการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 
(โครงการผู้ช่วยพยาบาลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต )จำนวนรับทั้งหมด 3 ที่นั่ง

รอบ3 Admission จำนวนรับทั้งหมด 21 ที่นั่ง

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

รอบ 2 โควตา 

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

โครงการการรับผ่านช่องทางนานาชาติ INTAKE2  จำนวนรับทั้งหมด 15 ทีนั่ง

รอบ3 Admission1 จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

จำนวนรับทุกหลักสูตร 

256 ที่นั่ง

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เรามาดูค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลกัน

กำหนดการรับสมัคร
หลักเกณฑณ์ในการรับสมัคร
และเว็ปไซต์ในการรับสมัคร คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม คลิกที่นี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.