กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO ม.แม่โจ้

โครงการที่เปิดรับสมัคร (หลักสูตร 4-5 ปี) รายละเอียดดังนี้

รอบ 1.1  

รับสมัครและส่งใบสมัคร :  วันที่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 1 ธันวาคม 2564

TCAS รอบที่ 1.1 Portfolio. จำนวนที่เปิดรับ 3,384 ที่นั่ง
ประเภท : คัดเลือก
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

อ่านประกาศรับสมัคร  สมัคร
TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสถานศึกษา MOU)
ประเภท : โควตาจัดสรร MOU
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  สมัคร
TCAS รอบที่ 1.1 (การจัดสรรโควตาสำหรับอาจารย์แนะแนว)
ประเภท : โควตาจัดสรรสถานศึกษา
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 – 15 พ.ย. 2564
วันที่สอบ : ไม่มีสอบ
วันที่ประกาศผล : 1 ธ.ค. 2564

อ่านประกาศรับสมัคร (จำนวนจัดสรร / 1 โรงเรียน)  หนังสือที่จัดส่งให้โรงเรียน  ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน  สมัคร

รอบ 1.2

รับสมัครและส่งใบสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2564 – วันที่ 15 มกราคม 2565

ประกาศผลที่เว็บไซต์ ม.แม่โจ้ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลอย่างเป็นทางการโดย ทปอ. : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

เว็ปไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่