กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบ1 , รอบ2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS65 รอบ1 และ รอบ2 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

หลักสุตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
เปิดรับ2รอบ จำนวน 32 ที่นั่ง
– รอบที่ 1 จำนวน 28 ที่นั่ง
– รอบที่ 2 จำนวน 4 ที่นั่ง

คุณสมบัติ
– กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขชั้นปีที่ 6
– มีผลการเรียน นับถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีเกรดเฉลี่ย วิชาชีวิวทยา เคมี คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50

  1. มีผลคะแนนสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง
    – ผลการเรียน นับถึงวันสมัคร ไม่ต่ำกว่า 3.50 มีเกรดเฉลี่ย วิชาชีวิวทยา เคมี คณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์ ในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50หรือ
    – ผลการสอบ A level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ biology , Chemistry และ MathematicsหรือPhysics ต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาในระดับมากกว่า หรือ เท่ากับ A หรือ 
    – ผลการสอบ International Baccalaureate ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology , Chemistry ในระดับ Higher Level โดยมีคะแนนแต่ละรายวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 6 และ Mathematics มีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือ
    – ผลการสอบ Scholastic Assessment Test – subject test (SAT II) ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Molecular , Chemistry และ Mathematics level 2หรีอ Physics โดยจะต้องมีคะแนนแต่ละวิชาในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ700

2. มีผลสอบ Biomedical Admission Test (ฺBMAT) ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
โดยมีคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 12 และ Session 3 (Quality of Written English) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 3 C

3. มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งIELLTS 7.0 หรือ
– TOEFL iBT มากกว่าหรือเท่ากับ 100 คะแนน

4. ต้องมี Portfolio จำนวน 10-20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์ Cordia New ขนาดไม่น้อยกว่า 16 หน้า
– ประวัติส่วนตัว , ผลงานวิจัยและวิชาการทั้งรางวัลหรือทุนก็ได้ , กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่นๆ
– เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 800-1000 โดยให้เลือกเพียง 1 หัวข้อ  ดังนี้ ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ1 และ รอบ2 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ คลิกที่นี่
เว็บไซต์หลัก คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

++ GOTOADMISSION ++
📱 เพิ่มเพื่อน เพื่อรับข่าวสารอัพเดทก่อนใครได้ที่ : https://lin.ee/HGstaZw