กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก

รับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพจาก : Zeantri

จำนวนที่เปิดรับทั้งสิ้น 1,453 ที่นั่ง

ค่าสมัครสอบ 100 บาท / 1 คน เลือกได้ 1 สาขา

มาดูคณที่เปิดรับกัน :

 • คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 154 คน
 • คณะประมง จำนวนรับ 90 คน มีทุนการศึกษา
 • คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 150 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 245 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 140 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 51 คน
 • คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 16 คน
 • คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 86 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 140 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 134 คน
 • คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 7 คน
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 40 คน
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 80 คน
 • คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 คน
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

ระเบียบการในการรับสมัคร. คลิกที่นี่


***********************************************************************************************

ขอขอบคุณ ภาพจาก : Zeantri

มีโครงการอื่นๆที่เปิดับอยู่ตอนนี้

รับสมัครวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 • โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • ประกาศยกเลิกการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด
 • การตรวจสุขภาพผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ดาวน์โหลด
 • กำหนดการรับสมัคร KU-TCAS65 ดาวน์โหลด
Cr”เรียนต่อไหนดี

เว็ปไซต์หลักในการรับสมัคร. คลิกที่นี่