กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO ม.เชียงใหม่

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร > วันที่ 9-23 ธันวาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ > วันที่ 22-23 มกราคม 2565

จำนวนที่เปิดรับ

 • แบบ Portfolio 1,264 ที่นั่ง
 • แบบนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ 340 ที่นั่ง
 • โครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 5 ที่นั่ง

คณะที่มีการเปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 
 • คณะนิติศาสตร์
CR.chiangmainews

กำหนดการรับสมัคร
หลักเกณฑณ์ในการรับสมัคร
และเว็ปไซต์ในการรับสมัคร คลิกที่นี่