กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 3 ADMISSION ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ 3 Admission

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565

คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 20 คณะ ดังต่อไปนี้

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ระเบียบการและรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่