กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ

TCAS65 รอบที่ 1 PORTFOLIO สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65)
รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)

CR.facebook.com/BSRU.science

จำนวนที่เปิดรับ : 30 ที่นั่ง

เปิดรับสมัคร : วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สอบภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดหลักสูตร http://site.bsru.ac.th/smarttech/
Facebook : https://www.facebook.com/สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ-มบส-399248717157395
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : WWW.ADMISSION.BSRU.AC.TH