กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

p_0001.jpg (683×350)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ใช้คะแนนการทดสอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564


** กำหนดการรับสมัคร **
1.รับสมัคร 25 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 7 เมษายน 2564
3.สอบสัมภาษณ์ 8 เมษายน 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 9 เมษายน 2564
5.แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 9-20 เมษายน 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ Tcas)10 พฤษภาคม 2564
7.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Tcas 10-11 พฤษภาคม 2564
8.สละสิทธิ์ในระบบ Tcas 12-13 พฤษภาคม 2564
9.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564
10.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15-22 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดในการรับสมัคร

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี