กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 รับตรง 64 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ได้ออกประกาศกำหนดการ รับตรง ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการคัดเลือกผ่านระบบกาคัดเลือกส่วนกลางหรือ TCAS รอบที่ 3 Admission 1 โดยมีการรับสมัคร ดังนี้

ประเภททุน

ประเภทกองทัพบก 20 นาย เฉพาะเพศชายเท่านั้น
ประเภททุนผลิตแพทย์เพิ่ม รับ 80 นาย รับชาย 40 คน หญิง 40 คน

 
คะแนนที่ใช้คัดเลือก  :    กสพท.  ,   วิชาสามัญ   ,   O-NET
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดอื่นๆ   :     รายละเอียด