กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

** กำหนดการรับสมัคร **
1.รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
2.แนบเอกสารการสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2564
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายและการสอบสัมภาษณ์ 3 พฤษภาคม 2564
4.การตรวจสุขภาพร่างกาย 4-5 พฤษภาคม 2564
5.สอบสัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2564
6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2564
7.แจ้งความจำนงเพื่อเข้าศึกษา 7-8 พฤษภาคม 2564
8.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษา(ระบบ Tcas) 10 พฤษภาคม 2564
9.ยืนยันสิทธิ์ในระบบ Tcas 10-11 พฤษภาคม 2564
10.สละสิทธิ์ในระบบ Tcas 12-13 พฤษภาคม 2564
11.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564
12.ชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดในการรับสมัคร

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี