กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ : 5 – 18 มีนาคม  2564
หลักสูตรที่เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ
– จากระบบ กสพท 65 ที่นั่ง
– รับตรงร่วมกับวิทยาศาสตร์แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 30 ที่นั่ง (ไม่เกี่ยวกับแพทย์ชนบท)
– โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.สระบุรี จำนวนรับ 32 ที่นั่ง
– โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
– โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
– โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทศูนย์แพทยศาสตร์ชั่นคลีนิค รพ.พุทธโสธร จำนวนรับ 28 ที่นั่ง
รวมทั้งหมด 105 ที่นั่ง

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร >> คลิกที่นี่ <<