กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตา มศว. (1-17 มีนาคม 2564)

ปฏิทินการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 17 มีนาคม 2564  เหลือเพียงอีก 3 วัน เท่านั้น
มาดูคณะที่เปิดรับกัน รีบๆเลยนะคร้า รายละเอียด