กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค 14 จังหวัดภาคใต้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่

ประกาศรับสมัคร

  1. ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โควตาภูมิภาค)ปีการศึกษา 2564
  2. ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โควตาภูมิภาค)ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดในการรับสมัคร : คลิกที่นี่ เว็ปไซต์ในการรับสมัคร : คลิกที่นี่