กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1, 2 ม.มหิดล

TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1 , 2 ม.มหิดล

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1) 
(ฉบับปรับปรุงวันที่ 06/05/2564)

ตารางจำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS รอบที่ 3 รับกลางร่วมกัน (Admission2) 
(ฉบับปรับปรุงวันที่ 30/04/2564)

คู่มือการรับสมัคร

เอกสารแต่ละรอบและคณะที่เปิดรับ