กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ประกาศเกณฑ์การรับสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 Admission 1 ผ่านระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

คณะที่เปิดรับในรอบนี้
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาศาสตร์
4.โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

** หลักสูตร และ สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสาร เกณฑ์การรับสมัคร ที่ลิงก์ด้านล่าง

สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ.
วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564  ที่เว็บไซต์  :    student.mytcas.com/th
รายละเอียดหลักสูตร : คลิกที่นี่
มาดูค่าใช้จ่ายในการศึกษา : คลิกที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 Admission 1 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 2564 คลิกที่นี่

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ
รอบที่ 3 Admission 2 (รวมทุกคณะ) ข้อมูล ณ 24 มี.ค. 25640 คลิกที่นี่

เว็ปไซต์หลักของมหาวิทยาลัย : TCAS64 รอบที่ 3

มาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกันจ้า