กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ม.ขอนแก่น

รูปภาพจาก www.u-review.in.th

กำหนดการรอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

TCAS64 รอบ 3 การรับตรงทั่วประเทศ
โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดรับจำนวน 20 คน

รายละเอียดในการรับสมัคร : คลิกที่นี่

เว็บไซต์หลัก : https://admissions.kku.ac.th/md-portfolio-64/