กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission 1 และ Admission 2 ม.นเรศวร

ปฏิทินรอบที่ 3 (Admission1 และ Admission2)

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564

ที่กิจกรรมกำหนดการ
1.รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร7-15 พฤษภาคม 2564
2.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 126 พฤษภาคม 2564
3.ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 226-27 พฤษภาคม 2564
4.ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 21 มิถุนายน 2564
5.การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร6-7 มิถุนายน 2564
6.สอบสัมภาษณ์8 มิถุนายน 2564
7.ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 10 มิถุนายน 2564
8.ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th 
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
11-13 มิถุนายน 2564
9.รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร16-17 มิถุนายน 2564
10.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256421 มิถุนายน 2564

 เอกสาร : การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (Admission1 และ Admission2) ประจำปีการศึกษา 2564