กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1,2) ม.เกษตรศาสตร์

 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 1)
  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ TCAS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 (Admission 2)
  (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) ดาวน์โหลด
รอบที่ 3 Admission 1,2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-15 พ.ค. 64

ระบบรับสมัครแยกตามวิทยาเขต

 1. วิทยาเขตบางเขน >>> เว็บไซต์การรับสมัคร
 2. วิทยาเขตกำแพงแสน >>> เว็บไซต์การรับสมัคร
 3. วิทยาเขตศรีราชา >>> เว็บไซต์การรับสมัคร
 4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร >>> เว็บไซต์การรับสมัคร
 5. วิทยาเขตสุพรรณบุรี >>> เว็บไซต์การรับสมัคร