กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 3 Admission หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบที่3
จำนวน 40 ที่นั่ง รับสมัคร 7 – 15 พฤษภาคม 2564

ปฏิทินรอบที่ 3 Admission (7 – 15 พ.ค. 2564)
กิจกรรมวัน – เวลารายละเอียด
1ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไปสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com
2เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS และชำระเงินค่าสมัคร7 – 15 พฤษภาคม 2564สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร และการชำระเงินค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทปอ. https://student.mytcas.com
3ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 126 พฤษภาคม 2564สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา หรือ แสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 (ผู้สมัครที่ไม่แสดงความจำนงถือว่าเป็นผู้ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3)26 – 27 พฤษภาคม 2564https://student.mytcas.com
5ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 21 มิถุนายน 2564สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://student.mytcas.com
6มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา2 มิถุนายน 2564สามารถตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา10 มิถุนายน 2564สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th
8ชำระค่าธรรมเนียมยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย10 – 16 มิถุนายน 2564ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ สั่งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวนเงิน 4,000 บาท ได้ที่เว็บไซต์ http://entrance.dusit.ac.th นำไปชำระได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเวลาทำการ
9รายงานตัวเป็นนักศึกษาออนไลน์13 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564รายงานตัวได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th

เกณฑ์การรับสมัครคณะต่างๆ : คลิกที่นี่

หลักสูตรที่เปิดรับ : ลิกที่นี่