กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

​TCAS64 รอบที่ 2 โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

โครงการรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายการเรียนที่เกี่ยวข้อง

ก่อนจะไปดูโครงการที่เปิดรับ พี่ๆขอแนะนำให้น้องๆได้เข้ามาชมวีดีทัศน์ก่อนนะ

โครงการรับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่ 2โควตา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์  – 15 มีนาคม 2564 (ระบบเปิดเวลา 08.30 น.)

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://aradmission.kmutt.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์  – 15 มีนาคม 2564

เว็ปไซต์หลัก มหาวิทยาลัย