กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS63 รอบที่1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

TCAS63 รอบที่1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ลาดกระบัง

1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับน้องม.6 เด็กซิ่วและอาชีวะ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รับน้องม.6 เด็กซิ่ว

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการคณะเทคโนโลยีการเกษตร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.คณะการบริหารและการจัดการ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะการบริหารและจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร คณะการบริหารและการจัดการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

4.วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

5.คณะศิลปศาสตร์  รับน้องม.6 อาชีวะ เด็กซิ่ว

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร คณะศิลปศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  รับน้องม.6 และเทียบเท่า

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ประจำปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สจล.    <<คลิกสมัครที่นี่>>

เว็บไซต์ประกาศการรับสมัครนักศึกษา สจล   <<คลิกที่นี่>>

44 Comments