กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS 63 มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

Screen Shot 2562-11-16 at 4.42.53 PM

จำนวนรับและเกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

ประกาศฯ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สมัคร ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นี้เท่านั้นนะ

กำหนดการTCASมหิดล63

 

469 Comments