กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS 63 มาแล้ว! มหาวิทยาลัยบูรพา

คู่มือเตรียมความพร้อม TCAS ปีการศึกษา 2563
     1. คู่มือ TCAS สำหรับผู้สมัคร  DOWNLOAD
     2. คู่มือ TCAS สำหรับโรงเรียน DOWNLOAD

Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2563

ImageImage ImageImage Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563

 TCAS รอบ 1 : Portfolio ==> DOWNLOAD HERE (รับสมัครวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562)

 TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา

 TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

 TCAS รอบ 4 : แอดมิชชั่น

 TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ

546 Comments