กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ที่ 1 แอดฯ60 มอง“TCAS”ทำเด็กเสียโอกาส!

ปี 61 จะใช้ระบบ “TCAS”คัดเลือกเข้าม.รัฐ แทนระบบแอดมิชชั่นส์ แต่รุ่นพี่ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 60 มองว่าจะทำให้ “รุ่นน้องเสียโอกาส”

       ปี 2560 เป็นครั้งสุดท้ายระบบแอดมิชชั่นส์ ในปี 2561 จะใช้ระบบ TCAS แทนในการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งเลองมาดูกันว่าน้องๆ คนเก่งที่ทำคะแนนสูงสุดในแอดมิชชั่นส์ปีนี้ เขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ ระบบ TCAS เพราะว่ากันว่าระบบใหม่นี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้เด็กอยู่ในชั้นเรียนจนครบ และเกิดการกั๊กที่นั่ง…

“จากที่ติดตามข่าวผมมองว่าระบบ TCAS นี้ น้องๆน่าจะค่อนข้างเสียโอกาส” เก๊ต – นายครองพิภพ วิรัตินันท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบแอดมิชชั่นส์ปี 2560 โดยสอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหางิทยาลัย ให้ความเห็น

        เก๊ต บอกว่า ที่คิดเช่นนี้เพราะเมื่อเทียบกับระบบแอดมิชชั่นส์ ที่เด็กๆสามารถสมัครทดสอบความรู้ทั้วไป หรือ แกท และการทดสอบความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพท ได้ถึง 2 ครั้งและก็นำคะแนนที่ดีที่สุดไปยื่นสมัครเข้าเรียนในแต่ละคณะ แต่ระบบ TCAS นั้น น้องๆสอบเพียงครั้งเดียวและให้สิทธิ์เลือกครั้งเดียว เพราะฉะนั้น ทุกคนจะต้องเตรียมตัวให้ดีมากๆ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญ

    “ถ้าให้แนะนำเรื่องการเตรียมตัวจากประสบการณ์ของผมมองว่าวิชาสำคัญๆที่เราต้องทำคะแนนให้ดี คือ แกท ในส่วนของภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่หลายมหาวิทยาลัยให้ใช้ยื่นด้วย แต่ทั้งหมดนี้อยู่ที่การเตรียมตัวของเราด้วย”เก๊ตกล่าว

เช่นเดียวกับ นายจิรายุส ทองประสม หรือ บอมบ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนนสอบแอดมิชชั่าส์ อันดับ3 ได้ 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า ระบบ TCAS นี้จะทำให้น้องๆต้องเตรียมตัวกันให้ดี เพราะนอกจากที่จะสอบรอบเดียวแล้ว ทั้งยังเป็นช่วงเดือนที่เด็กๆต้องสอบหลายอย่าง จะเป็นช่วงที่ค่อนหนักสำหรับน้องพอสมควร ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดี ที่สำคัญต้องวางแผนไว้ด้วยเป็นทางเลือกในชีวิตให้ดี ถ้าทางแรกไม่ได้ก็ต้องมีทางที่สองไว้เผื่อเลือก

ขณะที่ แป้ม – น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ ได้คะแนนเป็นอันดับ 5 สอบติดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ให้ความเห็นว่า ระบบ TCAS ที่จะเริ่มใช้ในปี 2561 มองว่าเป็นระบบที่มีความยุติธรรม เนื่องจากมีการสอบเพียงครั้งเดียว ทุกคนก็มีสิทธิเท่ากัน แต่น้องๆ ที่จะได้ใช้ระบบนี้อาจจะมีความกดดันมากขึ้น เพราะสอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงจะต้องมีการเตรียมตัวให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เป็นอีกเสียงสะท้อนทัศนะของเยาวชนต่อระบบ TCAS มีทั้งเห็นต่าง และเห็นด้วย แต่ผลลัพธ์ของระบบใหม่นี้จะเป็นไปอย่างเป้าที่วางไว้หรือไม่ เริ่มใช้ก็คงได้รู้กัน!!

สำหรับปีการศึกษา 2561 จะเป็นปีแรกที่น้องๆที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องเข้าสู่กระบวนการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Thai university Central Admission System (TCAS) เป็นระบบใหม่ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของไทย จัดระบบการรับไว้ 5 รอบ ตั้งเป้ารับนักศึกษาทั้งสิ้น 206,506 คน เริ่มด้วย รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน (รับ 44,258 คน) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (รับ 68,050 คน) รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (รับ44,390 คน) รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions (รับ 34,744 คน) และรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (รับ 15,064 คน)

Credit   คมชัดลึก  WWW.UNUGANG.COM

377 Comments