กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS 2561

โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง
 Thai University Central Admission System TCAS 2561 จำนวน 278,644 คน

การรับด้วย Portfolio รับ 72,613 คน
การรับแบบโควตา รับ 85,436 คน
การรับตรงร่วมกัน รับ 59,167 คน
การรับแบบ Admissions รับ 35,836 คน
การรับตรงอิสระ รับ 26,042 คน

เว็บไซคต์หลัก

304 Comments