กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาล
จำนวน 20 ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 10-13 มิถุนายน 2564
ชำระเงิน : วันที่ 13 มิถุนายน 2564
– ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการประกอบการสมัคร : วันที่ 13 มิถุนายน 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 18 มิถุนายน 2564
– ทดสอบบุคลิกภาพ ทางออนไน์ : วันที่ 21 มิถุนายน 2564
– สัมภาษณ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ : วันที่ 22 มิถุนายน 2564
– ตรวจร่างกาย : วันที่ 23 มิถุนายน 2564 อ่านต่อที่ระเบียบการ
– สอบสัมภษณ์ : วันที่ 24 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6โดย วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
– GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS รอบที่1 -3 ปีการศึกษา2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย