กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS64 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ยังเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้
โดยเปิดรับ 46 สาขาวิชา รวมกว่า 600 ที่นั่งกันเลย  

เกณฑ์การพิจารณา
  • คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
  • บางสาขาวิชากำหนด GPAX
  • บางสาขาวิชากำหนดความสามารถพิเศษ
  • บางสาขาวิชาใช้ผลคะแนนสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
กำหนดการรับสมัคร
  • รับสมัคร : วันนี้ – 15 มิถุนายน 64
  • สอบสัมภาษณ์ : เจ้าหน้าที่โทรแจ้งหลังจากสมัคร
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ระเบียบการรับสมัคร