กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 ระเบียบการ รับตรงร่วมกัน TCAS รอบ 3 ม.ธรรมศาสตร์

Update ระเบียบการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 

ระเบียบการหลัก

คุณสมบัติ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คุณสมบัติ สายวิทยศาสตร์และสุขศาสตร์

989 Comments