กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

การรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) 2563

การรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) 2563

สถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและมาตรฐานระดับนานาชาติ สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และให้บริการทางการแพทย์และวิชาการตอบแทนสังคม

Screen Shot 2562-11-28 at 00.13.17
Screen Shot 2562-11-28 at 00.03.33 Screen Shot 2562-11-28 at 00.04.14 Screen Shot 2562-11-28 at 00.04.36 Screen Shot 2562-11-28 at 00.05.25 Screen Shot 2562-11-28 at 00.05.37

Screen Shot 2562-11-28 at 00.09.33

Screen Shot 2562-11-28 at 00.15.07

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

541 Comments