กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561
Screen Shot 2561-04-06 at 11.00.05 PM

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะที่จุฬาฯ

จัดสอบ(ทฤษฎี/ทักษะ/ความถนัด) ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน(ระหว่างวันที่ 5 – 12 ก.พ. 2561) (สมัคร)    

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1

(การรับด้วย Portfolio)  (ตรวจสอบรายชื่อ)  

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (CLICK)
การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (CLICK)
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

dot1  รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) (CLICK)

1. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

dot1  รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)  (CLICK)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

dot1  รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท) (CLICK)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4

(การรับสมัคร Admissions โดยใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกันหมด)

คณะ / สาขาวิชาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับรอบที่ 4 (รายละเอียด)

การรับตรงอิสระ รอบที่ 5

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD]

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ

709 Comments