หลังจากเปิดให้บริการ Apple Store อย่างเป็นทางการสาขาแรก […]