ในปี 2019 นี้ รั้วจามจุรีจะเปิดต้อนรับน้อง ๆ มาสัมผัสปร […]