เทศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทวัด เขาวงพระจันทร์ ประจำปี 256 […]