ตามที่ได้ทราบแล้วว่าในการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ได้ […]