คะแนนออกมาแล้ว ถ้าดูตามคะแนนเฉลี่ย ต้องบอกว่าคะแนน ปี 6 […]