ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประกวดนักเรียน ม.ปลาย […]