สำหรับน้องๆ ที่มีเป้าหมายว่าอยากเป็นวิศวกร อยากเรียนคณะ […]