มาแล้ว! KU Admission 2560 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2 […]