ประมวลภาพกิจกรรม ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 องค์การนักศึกษ […]