วันที่ 6 ส.ค.จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการรถไฟฟ้าสายสี […]