มจธ. เปิดทดลองการเดินรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Hop-on, Hop- […]