ประกาศโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เรื่อง รั […]