เด็กไทยสร้างชื่อเสียง (แบบไม่ค่อยเป็นข่าว) อีกแล้วครับ […]